WCAG 2.0 standard

"Zwiększamy dostępność i łatwość korzystania ze stron internetowych."

Grupą, która zyskuje na stosowaniu takiego podejścia do budowania serwisów internetowych są osoby niepełnosprawne i starsze. Nie można zapominać, że grupa ta stanowi znaczną część internautów, będąc jednocześnie potencjalnymi klientami, użytkownikami i konsumentami

Krystian Baran
Krystian Baran
Kierownik Projektów
  • +48 17 860 21 86 (internal135)
  • k.baran // ideo.pl

WCAG 2.0 to zbiór wytycznych i dobrych praktyk, które pomagają mniej wprawnym użytkownikom oraz osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się na stronach internetowych.

Zasady te zostały opracowane przez organizację W3C, która definiuje międzynarodowe standardy tworzenia stron www. Obejmują rozwiązania, dzięki którym serwisy internetowe stają się po prostu łatwiejsze w obsłudze.

W Polsce od 2012 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnych standardów dostępności dla serwisów służb i administracji państwowej. Dla tych organów stosowanie się do reguł WCAG 2.0 (osiągnięcie przynajmniej poziomu AA) jest obowiązkowe. Administratorzy pozostałych stron internetowych mają pod tym względem większą swobodę. Dostosowywanie się do potrzeb użytkowników jest jednak dobrze widzianą praktyką i pomaga budować pozytywny wizerunek firmy.

Czy moja strona spełnia wymagania?

Firmy wyspecjalizowane w projektowaniu użytecznych i przyjaznych serwisów internetowych oferują także audyty, które badają zgodność strony z regulacjami WCAG 2.0.

Ideo dysponuje zaawansowanymi narzędziami oraz wieloletnią praktyką w tworzeniu i analizowaniu serwisów internetowych między innymi pod kątem wymogów WCAG 2.0. Naszą ofertę w tym zakresie kierujemy głównie do organów publicznych, dla których spełnianie tych wytycznych jest obowiązkowe.

Jako podsumowanie każdego audytu przygotowujemy kompleksowy raport. Znajdują się w nim rekomendacje zmian wymaganych jak i usprawnienia, które warto wprowadzić, by jeszcze bardziej poprawić jakość serwisu.